CONDICIONS GENERALS

INFORMACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL

La present pàgina web www.ergonomika.es és propietat d'ERGONO SL amb CIF B67463992 i direcció fiscal al C/ Montsant, 10 – Sant Fruitós de Bages, Barcelona (08272), actuant comercialment sota la marcaERGONOMIKA. Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre ERGONO SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

ERGONO SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de les seves websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d' obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, ERGONO SL es reserva el dret d' aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és publicitar, oferir i vendre tota mena de productes ergonòmics per seure i complements per al benestar laboral.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment. Així mateix, vostè pot subscriure's al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits als nostres productes o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d' ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d' edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web d' ERGONO SL i la contractació per mitjà dels mateixos. 

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari del web per realitzar la compra online. Pot accedir a l'apartat corresponent per al registre a la pròpia web. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ERGONO SL informa als usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra seran introduïdes en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, ERGONO SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça C/ Montsant, 10 – Sant Fruitós de Bages, Barcelona (08272) o a través del correu electrònicinfo @ergonomika.cat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes. Aquest només és un apartat de consulta, però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, es pot posar en contacte amb ERGONO SL mitjançant el correu electrònicinfo @ergonomika.es.  

Tots els continguts del web estan en espanyol.

El client, en rebre el producte en l'adreça de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

PREUS

Cada producte ofert tindrà indicat el seu preu (amb IVA incorporat). Els preus indicats a la web seran els vigents en cada moment.

ERGONO SL es reserva el dret de fer modificació de preus i es protegeix de pujades de preu per raons com increment en llistes de preus de distribuïdors, nous impostos o situacions similars.

OFERTES I VIGÈNCIA

En cas que un producte es trobi en oferta, sempre s' indicarà al costat de les seves característiques essencials el preu d' oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent, ERGONO SL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, ERGONO SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l' empresa tindrà la facultat de deixar d' oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l' accés als productes esmentats.

PROHIBICIÓ DE VENDA FORA DE LA NOSTRA XARXA DE DISTRIBUCIÓ

Els nostres productes estan destinats a la venda únicament a la nostra xarxa de distribució (botigues físiques ERGONOMIKA i botiga online www.ergonomika.es). Per tant, tota venda dels nostres productes a través d' un canal no autoritzat està totalment prohibida, per la qual cosa a més de suposar un atemptat contra la imatge de la marca i els productes, ens legitimarà per a l' exigència de responsabilitats civils i, si s' escau, penals dels seus autors.

DESPESES D' ENVIAMENT I TRANSPORT

La majoria dels nostres productes no tenen despeses d'enviament. En cas que un producte tingui despeses d'enviament, el cost dels mateixos es calcularà en el carretó de la compra en funció de les característiques (pes i volum) del producte i de la direcció d'enviament.

ERGONO SL només realitza enviaments a Espanya (excepte Canàries, Ceuta i Melilla), Andorra i Portugal. Per realitzar enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla, per favor, poseu-vos en contacte amb nosaltres escrivint un mail a info @ergonomika.es

Trameses a Andorra: El cost de transport de les trameses a Andorra serà a càrrec del client. Aquests costos es divideixen en costos de duana (133€), portes (74€) i el despatx de duanes que es restarà de la devolució de l'IVA.

Les cadires Herman Miller que siguin enviades a Andorra hauran de ser recollides en el punt de recollida més proper al client.

LLIURAMENT

El lliurament de la mercaderia es realitzarà en el domicili designat pel remitent, excepte per absència de destinatari. En cas d'absència del destinatari, el nostre operador logístic intentarà contactar en el moment amb el client i acordar una segona recollida. Després d'un segon intent d'entrega fallit, el client haurà de pagar les despeses d'enviament del mateix, en cas de reclamar el producte.

El client és responsable de la veracitat de les dades comunicades a ERGONO SL declina qualsevol responsabilitat per eventual retard o impossibilitat durant la gestió de la comanda, en particular en l'acte de lliurament, a causa d'error o insuficiència de les dades comunicades pel client.

MUNTATGE

El producte es lliurarà muntat o desmuntat en funció del model, aquesta informació apareixerà especificada en la descripció de cada producte.

DANYS EN TRAMESA

Si en el moment del lliurament s' aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d' enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s' aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el client haurà de consignar-lo en l' albarà de lliurament i comunicar-ho a ERGONO SL,  per correu electrònic a atc @ergonomika.es en el termini més breu possible des de la recepció de la comanda i mai superior a 2 dies hàbils des de la recepció, per poder procedir a reclamar la garantia a l' agència de transports en cas de danys en el producte o instar la devolució del producte o productes en cas d' error en la mercaderia rebuda.

TERMINIS DE LLIURAMENT

Cada producte del nostre catàleg ve definit amb un termini de lliurament específic, que dependrà del tipus de producte, del fabricant, o de les existències en el nostre estoc. ERGONO SL es compromet a complir amb els terminis de lliurament sempre que no existeixi cap trencament d' estocs puntual, cas en el qual ERGONO SL es compromet a posar-se en contacte amb el client com més aviat millor i informar-lo de la incidència detectada, i a realitzar tots els esforços necessaris per subministrar-li l' article adquirit o bé proposar-li algun altre article alternatiu.

Si el client no accepta les propostes i suggeriments d'ERGONO SL cancel·larem la seva comanda en relació amb els articles que no puguem subministrar i li retornarem qualsevol suma de diners que ens hagués satisfet per aquests articles. La devolució d'aquestes sumes de diners serà el límit de la nostra responsabilitat amb el client.

No es considerarà incompliment de termini de lliurament el causat per absència del destinatari, canvi del domicili, adreça desconeguda, dades incompletes de l' adreça d' enviament o causes de força major. Serà requisit necessari per procedir al lliurament de la mercaderia la signatura de l' albarà de lliurament pel destinatari.

En el cas que un client adquireixi diversos productes en una mateixa comanda amb terminis de lliurament diferents, rebrà cada producte en el seu termini corresponent.

DIES DE LLIURAMENT 

La prestació dels serveis s' efectuarà en dies laborables i de dilluns a dissabte. En el còmput temporal del servei contractat s' exclouran els dies festius en el lloc de destinació. Els terminis contractualment pactats per al lliurament dels portes, s'entén sense perjudici dels retards que poguessin ocasionar-se per motius de força major o cas fortuït (temporals, neus, talls de carretera, vagues, tràmits o altres actuacions de l'Administració i/o Duaners, retards de les companyies aèries i/o navilieres, etc.)

A les cadires amb etiqueta "Edició Especial" els terminis proporcionats pel fabricant són orientatius, les comandes tenen un termini estimat de lliurament indicat en dies laborables.

DEVOLUCIONS DE PRODUCTE

Tots els productes d'ERGONO SL que hagin estat comprats a través de www.ergonomika.es admeten devolució o canvi dins dels 14 dies hàbils des de la data de lliurament de la compra, passat aquest període no s'admet cap canvi o devolució. Els articles a retornar hauran d'incloure l'embalatge original i trobar-se en perfecte estat i sense cap ús. El producte s'haurà d'enviar juntament amb el full de devolució i una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada.

Els productes customitzats (amb etiqueta "Edició especial") admeten devolució, amb la condició que es facturarà un 40% del total de la comanda perquè es tracta de productes a mida i per tant no són de rotació habitual als nostres magatzems.

Una vegada rebuda la mercaderia, comprovarem l'estat de la mateixa en les nostres instal·lacions per a poder reemborsar el 100% de l'import de la seua comanda.

Les despeses de transport de les devolucions són a càrrec del client. En el cas que els productes retornats tinguessin algun desperfecte, el client haurà de fer-se càrrec d' una indemnització a ERGONO SL de l' import corresponent a aquests desperfectes.

Si desitja fer una devolució, contacteu amb el nostre servei d'atenció al client en atc @ergonomika.es.

No s' accepten devolucions sense autorització prèvia d' ERGONO SL.

GARANTIA DE PRODUCTE

Si el client detecta algun defecte en el producte, ho ha de notificar amb la major brevetat possible a atc @ergonomika.es incloent el justificant de compra, descripció del problema i adjuntant fotos on s' apreciï de forma visible el defecte del producte. ERGONO SL es fa responsable d'enviar aquesta informació al fabricant fins a 3 anys després des que el client efectua la compra. Passats aquests 3 anys, fins a la finalització del termini de garantia específic de cada fabricant, serà el client el que ha de gestionar la garantia amb el fabricant. En tots els casos el responsable de tramitar la garantia del producte n' és el fabricant.

Les despeses de transport i de servei tècnic en cas de reparació dins de garantia, va a càrrec del client.

Són exclosos de la seva cobertura, les característiques pròpies del producte, pròpies de la seva naturalesa, així com els danys produïts per un mal ús del mateix segons la llei de garantia de béns de consum. En aquesta garantia no s' inclou les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulació indeguda o muntatge incorrecte. Tampoc es considerarà quan els materials estiguin sotmesos a un desgast per ús normal.

La garantia perdrà el seu valor si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la mateixa o del justificant de compra.

MÈTODES DE PAGAMENT

El pagament de les comandes realitzades en www.ergonomika.es pot realitzar de diverses maneres:

  • Pagament per PayPal.

Paypal permite enviar pagos en Internet de forma segura y cómoda. La red de PayPal se basa en la infraestructura financiera existente de cuentas bancarias y tarjetas de crédito para crear una solución global de pago en tiempo real. Paypal ofrece un servicio especialmente pensado para aquellos a los que no les satisfacen los mecanismos de pago tradicionales. Más información en Paypal. https://www.paypal.com.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

  • Targeta de crèdit Visa o Mastercard.

El pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit es realitza a través de la passarel·la de pagament segur de:

a) Stripe: Mitjançant aquesta modalitat de pagament, ERGONOMIKA mai recull ni manipula cap dada del client relativa al seu número de targeta. Totes les dades són tractades directament per Stripe, de manera que ERGONOMIKA sempre pugui oferir la major seguretat, transparència i confidencialitat en la transacció.

b) Banc Sabadell: sistema de pagament en un entorn segur (TPV Virtual). 

La comanda no serà tramitada fins que el pagament hagi estat autoritzada per l'entitat bancària.

RECLAMACIÓ

Si el client vol presentar una reclamació, l'establiment d'ERGONO SL està situat al C/ Montsant, 10 – Sant Fruitós de Bages, Barcelona (08272) o a través del correu electrònicinfo @ergonomika.es

JURISDICCIÓ

Així mateix, ERGONO SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. ERGONO SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Tenint en compte les evolucions possibles del web, ERGONOMIKA es reserva el dret d'adaptar o modificar en qualsevol moment les presents condicions generals de venda. Les noves condicions generals de venda seran accessibles pel client a través de la web i es veuran aplicades únicament en vendes posteriors a la modificació.

Carretó de compra
Scroll a l' inici
Obrir xat
Tens dubtes? Pregons!
Som aquí per ajudar-te!
Hola 👋🏽

Si té qualsevol pregunta sobre configuracions, preus, colors, enviaments o qualsevol altre aspecte... ¡No dubti a contactar-nos!

Respondrem al més aviat possible a la seva consulta (dins de l'horari d'obertura de la botiga).

Moltes gràcies.