POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de Privacitat actualitzada a 1 de juny de 2022

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa els usuaris que la titularitat d'aquest domini és del:

 • Titular: ERGONO, SL 
 • Adreça: C/ Montsant, 10 – Sant Fruitós de Bages, Barcelona (08272)
 • Correu electrònic: info @ergonomika.es
 • Telèfon: 93 749 43 06
 • NIF: B67463992

El tractament de les dades personals, així com qualsevol altra informació sol·licitada per l'usuari o per a la gestió i tramitació de consultes, el blog o les que es tractin dins del Lloc Web, serà dut a terme amb subjecció al previst amb la legislació vigent en cada moment de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 de protecció de dades) i normativa de desenvolupament, així com en la Llei 34/2002, d'11 de Juliol de serveis a la societat de la informació i comerç electrònic.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'entén per dades personals "qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables".

ERGONOMIKAcompleix amb les exigències establertes en la legislació vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament.

L'objecte de la present Política de Privacitat és informar sobre la política de protecció de dades de caràcter personal de la web oficial, així com de la resta d'accessos en xarxes i internet (en endavant, "Lloc Web") perquè vostè determini lliurement i voluntàriament si desitja facilitar aERGONOMIKA les dades personals que li puguem requerir o puguem obtenir de vostè en ocasió del seu accés i el seu ús del Lloc Web, així com dels seus Continguts.

SECCIÓ 1. INFORMACIÓ I FINALITAT

Les úniques dades personals a les qualsERGONOMIKA tindrà accés seran aquells que l'Usuari faciliti voluntàriament.

En aquest sentit cal que l'Usuari conegui que, per accedir a alguns serveis oferts a través de la Web i xarxes socials se li demanaran dades de caràcter personal i l'emplenament de formularis els camps dels quals són obligatoris de manera que l'omissió d'algun d'ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud o no poder accedir ni utilitzar els referits serveis i continguts, llevat que en el propi formulari hi hagi dades d' emplenament voluntari.

En compliment amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informem que, mitjançant l' acceptació de la present Política de Privacitat l' Usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades i tractades en un o diversos fitxers, la titularitat i responsabilitat dels quals correspon aERGONOMIKA per tal de:

 • Prestar-li els serveis i informació demanats.
 • Poder realitzar enquestes i tramitar les reclamacions i queixes segons la normativa de qualitat existent.
 • Informar sobre l'empresa, les novetats del sector i comunicar-li qualsevol informació que pugui ser del seu interès respecte als productes i preus a través de qualsevol mitjà tècnic a l'abast (internet, telèfon, fax, xarxes socials, email, mòbil, WhatsApp i qualssevol altres).
 • Realitzar un control i seguiment dels productes i serveis contractats.
 • Realitzar la gestió de selecció de personal en el cas d' haver enviat un currículum.
 • Establir les comunicacions pròpies dins de les sol·licituds en xarxes socials. 
 • El tractament de les dades s' efectuarà en funció de les exigències contractuals i en el compliment de les consegüents obligacions legals i contractuals que en deriven, així com per aconseguir una eficaç gestió de les relacions comercials. Les dades es tracten de forma escrita i/o sobre suport magnètic, electrònic o telemàtic.

Així mateix, en compliment del que estableix la legislació de protecció de dades i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), l'informem que les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat d'enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

D' igual manera, l' informem que les seves dades seran cedits en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació existent amb Vostè respecte del servei contractat ambERGONOMIKA o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan concorri un dels supòsits següents:

a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d' un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma

b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessàries perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi aquesta norma.

 

SECCIÓ 2. CONNEXIÓ A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS

És possible que alguns dels nostres serveis incloguin funcions per a xarxes socials, com el botó "M'agrada" de Facebook i alguns complements, els botons "Compartir". A més, vostè pot triar utilitzar l'inici de sessió a les seves pròpies xarxes socials, com Facebook i LinkedIn, per iniciar sessió en alguns dels nostres serveis. Si decideix connectar-se mitjançant una xarxa social o un servei similar, és possible que rebem i emmagatzemem la informació d'autenticació d'aquest servei per permetre-li iniciar sessió, així com qualsevol altra informació que vostè triï compartir quan es connecti a aquests serveis. Aquests serveis poden recopilar informació com les pàgines web que va visitar i l'adreça IP i pot establir cookies per permetre el correcte funcionament de les funcions. No som responsables de la seguretat ni de la privacitat de la informació recopilada per aquests tercers. És el seu deure revisar les declaracions o polítiques de privacitat pertinents als serveis de tercers que utilitza o als que accedeix o es connecta. Si no desitja que la seva informació personal es comparteixi amb el seu proveïdor de compte de xarxes socials ni amb altres usuaris del servei de xarxes socials, no connecti el seu compte de xarxes socials amb el seu compte per als serveis i no participi en la funció d' interacció social dels serveis.

 

SECCIÓ 3. CONSENTIMENT

Per tant, en acceptar la present Política de Privacitat, l' Usuari accepta el seu contingut i atorga el seu consentiment exprés al tractament de les dades personals facilitades amb les finalitats anteriorment indicades.

El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites a l' apartat anterior s' entendrà prestat a través de la marcació de les caselles corresponents disposades a l' efecte a la nostra pàgina web.

Així mateix, quan l'Usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant l'e-mail de contactes que poguessin aparèixer al Lloc Web, està autoritzant expressament aERGONOMIKA tractament de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis.

L' acceptació per part de l' Usuari del tractament de les seves dades per part deERGONOMIKA, així com de rebre comunicacions comercials per via electrònica en la forma establerta, tindrà sempre el caràcter de revocable sense efectes retroactius, conforme al que disposa la legislació vigent.

 

SECCIÓ 4. QUALITAT DE LES DADES

L'Usuari web i el destinatari dels serveis proporcionats serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuantERGONOMIKA de bona fe com a mer prestador del servei.

Per tant, és important que les dades facilitades siguin certes, veraces i lícites, reservant-seERGONOMIKA el dret d' excloure dels serveis aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sens perjudici que es puguin iniciar accions legals, comprometent-se vostè a informar dels canvis que les seves dades personals puguin patir, per tal queERGONOMIKA tingui actualitzats en tot moment els mateixos.

 

SECCIÓ 5. CONSERVACIÓ DE LES DADES

ERGONOMIKA conservar les dades personals proporcionades el temps que sigui necessari mentre duri la relació negocial o el servei que es presti i a efectes comercials mentre no mostri la seva oposició, supressió o limitació en el seu cas.

En qualsevol cas, per determinar els períodes de conservació de dades, l' empresa preveu les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. En el moment en què Vostè exerceixi el seu dret de supressió, oposició, limitació corresponent o quan considerem que ja no és necessari el tractament de les seves dades, procedirem en el cas que sigui possible a la seva eliminació o destrucció de forma segura tret que sigui necessari la seva conservació per establir-lo alguna disposició legal en aquest cas l' informarem i mantindrem bloquejats els mateixos. 

 

SECCIÓ 6. SEGURETAT I PROTECCIÓ

Quant a la seguretat i la protecció, l'informem que les seves dades seran tractades amb els mitjans tècnics, el nivell de seguretat i el grau de protecció que legalment s'exigeixi per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través del Lloc Web, i que es tractaran amb la deguda confidencialitat i deure de secret.

 

SECCIÓ 7. EXERCICI DE DRETS I CONSULTES

Finalment se l'informa que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació i portabilitat, en els termes indicats en la normativa de protecció de dades, contactant ambERGONOMIKA bé a C/ Montsant, 10 – Sant Fruitós de Bages, Barcelona (08272), a info @ergonomika.es o al 93 749 43 06 i que en el cas que hagués patit algun tipus d' ingerència en l' exercici dels seus drets, vostè té l' opció de presentar reclamació davant l' autoritat competent, l' Agència de Protecció de Dades.

Carretó de compra
Scroll a l' inici
Obrir xat
Tens dubtes? Pregons!
Som aquí per ajudar-te!
Hola 👋🏽

Si té qualsevol pregunta sobre configuracions, preus, colors, enviaments o qualsevol altre aspecte... ¡No dubti a contactar-nos!

Respondrem al més aviat possible a la seva consulta (dins de l'horari d'obertura de la botiga).

Moltes gràcies.