Notes de premsa - El blog d'ergonomia

04 de Desembre de 2019

ECCE: ERGONOMIA ENFRONT ESTÈTICA

ECCE: ERGONOMIA ENFRONT ESTÈTICA
(ECCE: un acrònim que alhora és un palíndrom i que ens ajuda a definir l’escala de valors en el disseny d’espais i mobiliari. És només una coincidència amb la frase atribuïda a Ponç Pilat -ecce homo-, però que ens pot anar bé com a pràctica mnemotècnica).
 
Desvetllarem la composició de l’acrònim:
Eficàcia + Comoditat + Confort + Estètica
 
Aquesta seria l’escala de valors a utilitzar a l’hora de dissenyar espais o mobles.                    Ens limitarem a aquests dos àmbits, tot i que se n’hi podrien afegir d’altres.            &n...