Llistat d'entrades / El blog d'ergonomía - Seu com cal

26 de Maig de 2014

Manifest ergonòmic per a una nova política d'empresa

L'estètica de la jerarquia no ha de condicionar l'ergonomia de l’usuari

Manifest ergonòmic per a una nova política d'empresa

Avui dia les cadires encara es consideren només com un moble. Efectivament, com a objecte, que és el que són, es comptabilitzen com un immobilitzat material. Nosaltres defensem canviar aquest concepte de la cadira com a objecte passiu, i reconèixer-lo com a l’element actiu que incideix directament en la productivitat de l’empresa i en la psicosociologia de l’entorn de treball.

Si analitzem els  criteris de compra habituals, ens adonem que la tria del model de cadira normalment es fa des del departament de compres, el de manteniment o bé el de màrqueting. A vegades els complementa el de S. i H.

Cada un dels seus responsables decideix la compra en funció dels seus criteris, sigui per cenyir-se a un “preu” o a la imatge corporativa, o al que toqui...

A més, el procediment per adjudicar la compra a un proveïdor concret sovint es realitza a través d’una subhasta de preus, pensant sempre que com més quantitat, millor preu, és a dir, seguint criteris bàsicament financers. Aquesta és una idea que s’allunya molt de qualsevol criteri ergonòmic. 

En canvi, per a nosaltres, les cadires són quelcom més important. No poden catalogar-se únicament com a mobles, sinó que actuen com un equip o eina de treball fonamental en qualsevol entorn operatiu.

Moltes de les activitats que es fan davant d’un ordinador són tant o més productives que les que es fan davant de qualsevol altre equip o màquina. 

Per a nosaltres, a cada lloc de treball li correspon un tipus de cadira en concret, i aquest mateix lloc pot tenir una cadira diferent, segons l’usuari. Per tant, creiem que en la seva tria hi han d’intervenir moltes més variables que les del preu o del disseny.

Amb aquesta idea, el que pretenem és inculcar el fet que cada treballador, tingui la posició que tingui en l’organigrama de l’empresa, es mereix una cadira adequada a les seves necessitats. 

Actualment, podem trobar una cadira amb una estètica pròpia d’un lloc directiu, a un preu inferior que una ergonòmicament adequada a un lloc operatiu. D’aquesta manera, invertint la política de preus mantindrem l’estatus de cada càrrec i, a la vegada, aconseguirem fer més eficient cada lloc de treball, tot i el pressupost previst. 

Si avui dia tot tendeix a “customitzar-se”, per què no l’espai on passem més hores al dia? A més a més, aquest és un concepte que encaixa perfectament en una vertadera política de RSC interna.    

En realitat, només el departament de RRHH, juntament amb els tècnics en ergonomia (Seguretat i Higiene), haurien de realitzar aquesta compra, ja que són ells els qui es preocupen de prevenir les habituals  lesions musculoesquelètiques i, en conseqüència, d’evitar les baixes per malaltia, optimitzant d’aquesta manera els llocs de treball.

Tanmateix, la insatisfacció que produeix la manca de confortabilitat en el lloc de treball és la principal conseqüència de l’absentisme presencial. I l’absentisme sí que afecta el compte d’explotació de la companyia. 

Una oficina confortable, atractiva i adaptada als seus usuaris afavorirà directament el seu rendiment.

Ergonomika/Kadira vol esdevenir el proveïdor que l’assessora en el model de cadira més adequat en cada cas, així com en la millor relació de qualitat-preu. Volem ser el seu consultor en ergonomia, no només vendre-li “mobles”. 

1 Comentari
Vittorio Barbera (12 de Juny de 2014)

estas sillas son maravillosas y son perfectas para la espalda ,la columna y la zona lumbar de verdad quiero comprar otra silla en esta tienda donde te atienden muy bien y son muy simpáticos

Deixi el seu comentari
El seu email no serà publicat ni divulgat. * Es necessari que ompli tots els camps.